Wat is elektrisch voeren?

Elektrisch voeren verschilt qua voeren niet van de traditionele manier. Het grote verschil is dat de aandrijving niet meer van een dieselmotor afkomstig is, maar van een elektro-motor. De mengtijd, het toerental en de mengkwaliteit zijn niet anders dan bij een diesel aangedreven variant.

1.Is het interessanter dan traditioneel voeren?

Voor elektrisch voeren zijn een aantal grote voordelen te noemen:
- Doordat een elektromotor de voermengwagen aandrijft wordt er tijdens het laden en mengen geen diesel verbruikt. Dit scheelt op een gemiddeld bedrijf al snel 14 liter brandstof per dag. Wat als snel een besparing oplevert van € 5000,- per jaar.
More E voermengwagen

- Tevens kan de voermengwagen stand-alone draaien. Dat betekent dat er geen trekker tijdens het laden en mengen voor de voermengwagen hoeft te staan. Hierdoor kan er met één voertuig (shovel, trekker met voorlader, verreiker) geladen en gevoerd worden. Hierdoor wordt er veel bespaard op onderhoud en afschrijving van de extra trekker die in een traditioneel systeem de voermengwagen moet aandrijven.

- Een derde, maar zeker niet te verwaarlozen punt is het verminderen van de uitstoot. Doordat er voor het mengen geen diesel verbruikt wordt, wordt de uitstoot van CO-2 en fijnstof sterk verminderd. Dit heeft ook een groot voordeel in de stal, de trekker hoeft niet meer volgas door de stal te rijden om te lossen, maar kan stationair de wagen vooruit trekken. Hierdoor komen er veel minder uitlaatgassen in de stal terecht en wordt het geluid sterk gereduceerd. Tevens wordt het dieselverbruik en daarmee ook de CO-2 footprint van uw bedrijf en product vermindert.

MORE E VOERMENGWAGEN 4.JPG

2. Voor welke agrarische bedrijven (omvang) is elektrisch voeren geschikt?

Op dit moment is de KUHN Profile MoRe-E geschikt voor bedrijven van 100 tot 180 koeien. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het rantsoen, laad- en mengtijd. De eerste machines zijn uitgevoerd met een 39 Kw/h batterij. Maar dit zal naar de toekomst zeker uitgebreid worden waardoor deze voermengwagen ook geschikt wordt voor grotere bedrijven.

 1. Hoeveel brandstof bespaar je?
  1. Bij een verbruik van 14 liter brandstof en één uur per dag kan het voordeel al snel oplopen tot € 9.000,- per jaar. De besparing op brandstof is dan ca. € 5.000,-. De kosten van een trekker bedragen per draaiuur ca. € 13,50 per draaiuur (bron Cumela) dat komt neer op een besparing van ca. € 4.000,- per jaar.
     
 2. Is de voermengwagen op afstand bedienbaar?
  1. Om met één machine makkelijk te kunnen werken, is het noodzakelijk dat het aan- en afkoppelen zeer eenvoudig is. Daardoor is de wagen volledig op afstand bedienbaar. D.w.z. dat er geen slangen of kabels aangesloten hoeven te worden op het trekkend voertuig als er op het erf gereden word. De machine kan dus aangekoppeld worden zonder dat de chauffeur uit de trekker stapt.
    
 3. Is het toepasbaar op iedere voermengwagen?
  1. De elektrische aandrijving is modulair ontwikkeld door Reesink Agri en Motrac Industries. Dat betekent dat de unit universeel is en op alle Kuhn Profile mengwagens toe te passen is. Deze reeks loopt van de kleinste mengwagen van 9 kuub tot een wagen met een inhoud van 34 kuub. Natuurlijk zijn rantsoen, laad en mengtijd hier ook weer de bepalende factoren.
  2. MORE E VOERMENGWAGEN 4.JPG
    
 4. Hoe lang gaat de batterij mee?
  1. De Lithium batterij heeft na 4.000 volledige ladingen (van 0 naar 100%) nog een maximale capaciteit van 80%. Dat wil zeggen dat als de accu elke dag volledig opgeladen wordt deze na ca. 11 jaar nog 80% capaciteit heeft. Wordt de accu elke dag niet volledig gebruikt en wel geladen dan wordt deze tijd aanzienlijk verlengt.
    
 5. Is het mogelijk om subsidie te ontvangen op de aanschaf van een elektrische voermengwagen?
  1. De eerste regionale subsidies op deze wagen zijn verleend. Het betreft hier een JoLa regeling of een Fysieke Investering welke open gesteld zijn in bepaalde regio’s. Tevens is er een aanvraag gedaan voor Mia/Vamil voor 2020. Aan het eind van dit jaar wordt hier meer over bekend. Mocht u vragen hebben of er subsidies beschikbaar zijn in uw regio, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Investeren in MoRe e voermengwagen is een goede geweest

Jan Bart Hof heeft samen met zijn vader in Oldeberkoop een melkveebedrijf met 140 koeien en 65 ha grond en vertelt: “Graag willen wij mengen omdat de enkelvoudige producten steeds aantrekkelijker worden t.a.v. de CO-2 belasting en bovendien is het sturen op ureum makkelijker met een mengwagen.

Vraag demo aan
Meer info + folder

Compact voeren met KUHN PROFILE 2070 levert voordelen op

Gebr. Stenveld voert compact sinds eind 2018 met de KUHN PROFILE 2070 voermengwagen. Wat opvalt is dat de koeien het voer niet meer selecteren. Er heerst meer rust in de stal, de mest is beter en de gehaltes van de melk zijn duidelijk verbeterd. Tevens zijn door het mengen van diverse grondstoffen zoals mais, gras, maismeel, soja, raap etc. de voerkosten duidelijk verlaagd wat natuurlijk ook een voordeel voor de melkveehouder is.

Vraag demo aan
Meer info + folder