Tips voor schoon oprapen van het gras

Geen gras laten liggen op het land, zorg dat de basisafstelling van de opraapwagen goed is, slijp de messen na een werkdag, najaarsgras is anders laden dan voorjaarsgras. Moet je kiezen tussen een gestuurde of ongestuurde pickup? Is een opraapwagen met of zonder wals beter? Deze tips en adviezen komen allemaal aanbod in onderstaand artikel over goed en schoon oprapen.

1. Op welke manier heeft ‘schoon’ oprapen invloed op het maken van een goede kuil?
Schoon oprapen is noodzakelijk voor het maken van een goede kuil en het vervolg ervan. Wanneer je schoon opraapt, pak je alleen het gras op. Wanneer er plukken gras blijven liggen, krijg je dooie plekken in het perceel. Te diep rapen is ook niet goed want dan krijg je zand in de kuil, het as-gehalte. Normaal gesproken maai je alleen het gras dat je opraapt. De maaier niet te diep afstellen en het zand laten liggen en niet mee naar binnen harken. Dat wil de klant ook graag zien. 

2.Welke factoren zijn belangrijk voor het schoon oprapen?
​​​​​​​De basisafstelling van de machine is erg belangrijk. Dat is wanneer de wagen ‘schoon’ opraapt en goed snijdt. Hoe hoog staat de knikdissel en de pickup hoogte (de pick-up moet niet verkeerd staan). Wanneer de flow van het gewas goed de wagen binnen gaat, dan raapt hij goed op. Uiteindelijk kost je dat minder brandstof. Als de pick-up goed staat dan heb je minder vermogen nodig om het gewas binnen te krijgen en wordt het gewas ook schoon opgeraapt. Als je de pick-up te diep hebt staan, dan gaat deze door de grond (neem je veel zand mee naar binnen), kost dat veel vermogen en raapt deze minder schoon op. 

3. Zie je in de praktijk dat die nog wel eens fout gaat? En zo ja, hoe komt dat?
Ja. Geen goede uitleg en afstelling bij de aflevering van de machine. Dan komen de klanten met klachten van “hij laadt niet mooi, of hij snijdt niet goed, of hij gaat moesen. En de wagen vraagt te veel vermogen. De oorzaak ligt vaak in de verkeerde afstelling van de pick-up. Maar zorg ook dat je scherpe messen hebt. Scherpe messen snijden goed wat resulteert in minder vragend vermogen van de trekker, een betere gewasinvoer en homogener product in de wagen.
Bergmann Carex 2.JPG

4. Hoe vaak moet je de messen slijpen?
Wanneer je een volledige dag met de wagen op pad bent geweest moet je de messen gaan slijpen. Ten 1e slijp je veel sneller en heb je de messen sneller weer scherp. Ten 2e kost dit je minder brandstof en ten 3e heb je zeer goede snijkwaliteit. Helaas zijn er weinig loonbedrijven die na een dag rijden de messen slijpen. In de praktijk is het vaak zo met het inkuilen: Twee dagen vol gas draaien en dan wordt er misschien een setje gewisseld. Verder niet. Stompe messen vragen veel vermogen terwijl je dat helemaal niet door hebt. De trekkers van tegenwoordig hebben veel vermogen en is het minder “hoorbaar” als vermogen gevraagd wordt. Stompe mensen zie je terug in de kuil, want het snijdt niet mooi, niet scherp.

5. Heeft de snelheid van het oprapen invloed op het gewas wat in de wagen terecht komt?
​​​​​​​Bij een ladewagen heeft snelheid in principe geen invloed op het ‘schoon’ oprapen (mits je scherpe messen hebt). Maar wanneer je hard gaat rijden en je hebt stompe messen dan heb je kans dat het gewas misschien gaat proppen.

6. Hebben de verschillende grassnedes invloed op de afstelling van de wagen voor het oprapen?
​​​​​​​Ja. Voorjaarsgras is anders laden dan najaarsgras. Najaarsgras is vaak natter en vraagt meer van je machine, ook onderhoud technisch. In voorjaarsgras zit meer voeding (suikers) en je hebt dan ook een zwaardere snede. In de basis moet de afstelling van de machine hetzelfde zijn, alleen je speelt meer met de laadautomaat. Want bij het nattere en zwaardere omstandigheden gaat najaarsgras eerder moesen. Wanneer je met een laadautomaat werkt heeft dat invloed. Want een droog gewas laadt eenvoudiger en kan veel meer grasvolume meenemen dan natter gewas.
Bergmann Carex 3.JPG

7. Wanneer de afstelling van de wagen goed is, kun je alle verschillende grassnedes laden.
Waarom is een hydraulische weeginrichting interessant voor het goed oprapen?
De weeginrichting heeft geen direct effect op het oprapen. Wel is het goed om te weten hoeveel ton gras of mais je van een hectare haalt. Ook voor de boer, want hij weet dan direct hoeveel ton hij in de kuil heeft liggen. En dat is ook interessant voor de voeradviseur. Wordt een monster van de kuil genomen dan is ook bekend wat de opbrengst en voederwaarde van een perceel is. Het is ook interessant wanneer de boer het gras (in tonnen) wil verkopen. Met mais en graan gebeurt dit al.

8. Welke pickup is de beste?
Een gestuurde pick-up is het beste. Een gestuurde pick-up met een curvebaan stuurt, draait langzamer en brengt het gewas naar de rotor toe. Je ziet ook veel ongestuurde pick-ups die moeten (om het gewas naar binnen te brengen) veel harder draaien. De gewas-flow van de gestuurde pick-up is absoluut beter.

9. Opraapwagen met of zonder wals?
Dat maakt voor de voerkwaliteit niet uit. Maar wel voor degene die op de kuil het gras/mais verdeelt. De verdeler heeft minder tijd nodig om het gewas te verdelen. Een wagen met een wals legt het gewas als het ware net als een deken neer. Wanneer je de kuil goed vast wil rijden is het beter om een wagen met een wals aan te schaffen. Je bespaart tijd en verdeelt beter.