Schudboxproef om mengkwaliteit te beoordelen

“Het mengresultaat kun je het beste goed beoordelen d.m.v. een schudboxproef, maar is ook met het oog goed te zien. Bij veranderingen van rantsoenen en bij veranderingen van mengwagens adviseer ik om een goede schudboxtest uit te voeren. Dus d.w.z. in het voerzwad wat je van voren naar achteren hebt gelost in ieder geval 4 keer met de schudbox uitschudden. Door dit met elkaar te vergelijken weet je wat de verdeling is van wat je aan het begin en aan het eind hebt gelost.

Een schudboxproef is een set van een aantal boxen, waarmee je het voer uit de mengwagen uitschudt. Je kan de verhouding tussen vier verschillende grove lengtes en de verdeling goed zien. Alles wat je als eerste tot het laatste uit de mengwagen gooit moet gelijk zijn. Je weet dan dat het voer overal bij het voerhek hetzelfde is. Wanneer veehouder over een schudboxtest beschikt kan hij dat zelf uitvoeren. Normaliter doet een voeradviseur dat. Hij moet dit dan wel op de goede manier doen. Dus 4 keer in plaats van 1 keer uitschudden”.
More E voermengwagen

KUHN voermengwagens kenmerken zich met door hun uitstekende kwaliteit van het mengproces van de verschillende producten. Dit komt met name door de gezette wand en de brede vijzels. Dit resulteert in een besparing van arbeidstijd, brandstof. Dus hoe sneller er goed gemengd wordt, hoe beter het is. De wand van de voermengwagen is bijvoorbeeld gezet in plaats van gewalst. Dat zorgt aan de wand voor meer weerstand. Hierdoor kan er veel sneller met verticaal mengen begonnen worden en wordt het product in combinatie met de brede vijzel sneller omhoog gebracht.

Meer informatie over de KUHN voermengwagens of vraag een demo aan.

Investeren in MoRe e voermengwagen is een goede geweest

Jan Bart Hof heeft samen met zijn vader in Oldeberkoop een melkveebedrijf met 140 koeien en 65 ha grond en vertelt: “Graag willen wij mengen omdat de enkelvoudige producten steeds aantrekkelijker worden t.a.v. de CO-2 belasting en bovendien is het sturen op ureum makkelijker met een mengwagen.

Vraag demo aan
Meer info + folder

Compact voeren met KUHN PROFILE 2070 levert voordelen op

Gebr. Stenveld voert compact sinds eind 2018 met de KUHN PROFILE 2070 voermengwagen. Wat opvalt is dat de koeien het voer niet meer selecteren. Er heerst meer rust in de stal, de mest is beter en de gehaltes van de melk zijn duidelijk verbeterd. Tevens zijn door het mengen van diverse grondstoffen zoals mais, gras, maismeel, soja, raap etc. de voerkosten duidelijk verlaagd wat natuurlijk ook een voordeel voor de melkveehouder is.

Vraag demo aan
Meer info + folder