Gezette wand, K-NOX vijzels en juiste hoeveelheid messen voorkomen slijtage

“Een voermengwagen is door het gebruik onderhevig aan slijtage. Bij intensief mengende veehouders adviseren we om vijzels van RVS of K-NOX te benutten. K-NOX is een RVS legering wat zorgt voor minder slijtage van de vijzel. Bovendien hebben testen bewezen dat de K-NOX vijzel tot ca. 6 keer langer meegaat dan een standaard stalen vijzel. Tevens is hetzelfde materiaal ook te verkrijgen als wand en als bodem, waardoor de slijtage van de mengwagen beperkt blijft. Dat maakt wel dat de mengwagens 15 tot 20 jaar meekunnen gaan zonder dat daar veel kosten mee gemoeid zijn.
vijzels en messen kuhn voermengwagens3

De messen zitten niet alleen op de vijzel om te snijden. Messen zijn er ook voor om met name bij een twee-vijzel mengwagen te zorgen voor een horizontale verplaatsing. Het product wat bijvoorbeeld met de voorlader voor in de wagen is gekiept, verspreidt zich dan ook van de ene vijzel naar de andere vijzel. Dat is met name het verschil. Wordt het product horizontaal in de wagen goed verdeeld? Komen kleinere producten die ik voor in de wagen kiep ook achterin de wagen? Draait het product niet te veel met de vijzel mee en staat het product nagenoeg bij stil langs de wand? Dat kun je uiteindelijk weer terug zien in het mengresultaat en de schudbox-proef”.

Meer informatie over de KUHN voermengwagens of vraag een demo aan.

Investeren in MoRe e voermengwagen is een goede geweest

Jan Bart Hof heeft samen met zijn vader in Oldeberkoop een melkveebedrijf met 140 koeien en 65 ha grond en vertelt: “Graag willen wij mengen omdat de enkelvoudige producten steeds aantrekkelijker worden t.a.v. de CO-2 belasting en bovendien is het sturen op ureum makkelijker met een mengwagen.

Vraag demo aan
Meer info + folder

Compact voeren met KUHN PROFILE 2070 levert voordelen op

Gebr. Stenveld voert compact sinds eind 2018 met de KUHN PROFILE 2070 voermengwagen. Wat opvalt is dat de koeien het voer niet meer selecteren. Er heerst meer rust in de stal, de mest is beter en de gehaltes van de melk zijn duidelijk verbeterd. Tevens zijn door het mengen van diverse grondstoffen zoals mais, gras, maismeel, soja, raap etc. de voerkosten duidelijk verlaagd wat natuurlijk ook een voordeel voor de melkveehouder is.

Vraag demo aan
Meer info + folder