Zomerstalvoeren                     

Voor melkveehouders wordt het steeds belangrijker om zoveel mogelijk eiwit van eigen land te halen. Meer eiwit betekent meer ruwvoer in uw koeien, en dus meer melk van het eigen voer. Wie het goed doet, hoeft veel minder krachtvoer en bijproducten toe te voegen. Dit maakt het economisch erg interessant om gebruik te maken van zomerstalvoeren. Het past bij een maximale benutting van gras van eigen land. We zien het aantal melkveehouders dat stalvoeren toepast dan ook toenemen de laatste jaren.

Zomerstalvoeren zorgt voor een hogere melkproductie

Toch wordt zomerstalvoeren nog relatief weinig gehanteerd in Nederland. Maar wat is zomerstalvoeren precies? Het gemaaide gras wordt direct met een ladewagen opgeraapt, meestal in één werkgang. Vervolgens wordt dit verse gras direct aan de koeien in de stal gevoerd. Het gras wordt niet ingekuild, en heeft hierdoor veel minder bewerkingen nodig. Dit zorgt ervoor dat de verliezen van voedingsstoffen zoals eiwit minder groot zijn. Het VEM gehalte in vers gras is gemiddeld 10% hoger dan in kuilgras, en door de hoge smakelijkheid helpt het bij het verhogen van droge stof opname. Dit zorgt weer voor een hogere melkproductie. Door deze factoren kan er ook flink bespaard worden op de aankoop van onder andere krachtvoer.


ZomerstalvoerenZomerstalvoeren zorgt voor een besparing op inkuilwerk

Een andere kostenpost waarop bespaard wordt zijn de inkuilwerkzaamheden. Er is tenslotte maar één combinatie nodig die het gras maait, opraapt en in de stal aan de koeien voert. Anders dan bij het inkuilen hoeft het gras nu niet geschud, geharkt, ingekuild en uitgekuild te worden. Vooral in het najaar komt het systeem erg goed tot zijn recht, omdat dit vaak het lastigste gras is om in te kuilen.

Het item stalvoeren wordt steeds interessanter, aangezien meer eiwit van eigen land halen het parool is voor de komende jaren. In 2025 moet minimaal 65 procent eiwit van eigen grond komen. Voor veel bedrijven is stalvoeren daarom zeker in het najaar een serieuze overweging waard!

De vier voordelen van stalvoeren:

  1. Meer eiwit van eigen land
  2. Betere benutting herfstgras
  3. Meer DS opname per koe
  4. Meer melk met lagere (kracht)voerkosten

Voor goed stalvoeren is goede mechanisatie van groot belang!