15 oktober 2020

Werk naar een gemengd voerrantsoen


Tegenwoordig zien we op veel melkveebedrijven een voermengwagen staan. De reden hiervoor is dat er tegenwoordig steeds meer eigen voer en meer grondstoffen gevoerd worden.  Gemengd voeren levert goede resultaten op omdat koeien een gemengd en gezond voerrantsoen voorgeschoteld krijgen en minder selecteren bij het voerhek

Maar wat is eigenlijk GOED mengen en hoe kun je dat het beste beoordelen? Waar moet je als veehouder goed opletten? Hoe kun je zien dat het voer goed gemengd is? Wat zijn belangrijke onderdelen van een mengwagen? Horizontaal en verticaal mengen, wat is beter? 

“We zien tegenwoordig dat veehouders vaak werken met een verticale mengwagen i.p.v. horizontale. Dat komt met name door het verleden. Jaren geleden konden we met een verticale mengwagen niet de gewenste mengkwaliteit en intensiviteit krijgen van wat we met een horizontale wel konden. Door de doorontwikkeling van de techniek kunnen we nu wel hetzelfde eindresultaat met een verticale mengwagen bereiken als met een horizontale mengwagen. Het voordeel is dat een verticale mengwagen goedkoper is in aanschaf en onderhoud. Ga je kijken naar het mengen van een verticale mengwagen dan het is belangrijkste (het woord zegt het al) dat de machine verticaal mengt. Dus dat de machine het product van de bodem schraapt en dit via de vijzel omhoog brengt. De KUHN voermengwagens beschikken over hele brede vijzels die enigszins beknopt zijn qua hoogte, dat heeft een reden. De brede vijzel brengt veel voer omhoog.  De vijzel mengt net zo goed bij een half volle wagen of een compleet volle wagen”, vertelt Hegeman (Product Manager Voederwinning & Voederverwerking). vijzels en messen kuhn voermengwagens2
 
Brandstofverbruik, GOED mengen en de hoeveelheid messen
“Brandstofverbruik staat in relatie tot een goed mengresultaat. Wat ik ook altijd aangeef is dat als je gaat mengen en tijd en kosten maakt, je het ook GOED moet doen. Wanneer je de intentie hebt om brandstof te besparen, resulteert dat in minder goed mengen.  Het directe gevolg is dat koeien weer gaan selecteren. Je bereikt dan niet het gewenste eindresultaat. Het advies is: werk naar een gemengd voerrantsoen wat 100% goed moet zijn. Daar kun je natuurlijk in sturen. In de praktijk zien we vaak dat er veel gebruikers zijn die dezelfde laadvolgorde van mengwagen aan houden. Die hebben (ook met het schoonmaken van de voergang tijdens het mengen) een bepaalde routing. Het gevolg is dat de mengwagen misschien wel 5 tot 10 minuten te lang staat te mengen waardoor je onnodig teveel brandstof verbruikt en teveel uren draait. Voor een goed mengresultaat is dat niet nodig. Dat geldt ook voor het aantal messen op de vijzel. We leveren deze standaard uit met 6 messen. Dat wil niet zeggen dat dat in elke situatie ook nodig  is. In sommige situatie kun je misschien meer of minder messen nodig hebben voor een het goede mengresultaat.” 

Gezette wand, K-NOX vijzels en juiste hoeveelheid messen voorkomen slijtage 
“Een voermengwagen is door het gebruik onderhevig aan slijtage. Bij intensief mengende veehouders adviseren we om vijzels van RVS of K-NOX te benutten. K-NOX is een RVS legering wat zorgt voor minder slijtage van de vijzel. Bovendien hebben testen bewezen dat de K-NOX vijzel tot ca. 6x langer meegaat dan een standaard stalen vijzel. Tevens is hetzelfde materiaal ook te verkrijgen als wand en als bodem waardoor de slijtage van de mengwagen beperkt blijft . Dat maakt wel dat de mengwagens 15 tot 20 jaar meekunnen gaan zonder dat daar veel kosten mee gemoeid zijn.vijzels en messen kuhn voermengwagens3

De messen zitten niet alleen op de vijzel om te snijden. Messen zijn er ook voor om met name bij een twee-vijzel mengwagen te zorgen voor een horizontale verplaatsing. Het product wat bijvoorbeeld met de voorlader voor in de wagen is gekiept,  verspreidt zich dan ook van de ene vijzel naar de andere vijzel. Dat is met name het verschil. Wordt het product horizontaal in de wagen goed verdeeld? Komen kleinere producten die ik voor in de wagen kiep ook achterin de wagen? Draait het product niet te veel met de vijzel mee en staat het product nagenoeg bij stil langs de wand? Dat kun je uiteindelijk weer terug zien in het mengresultaat en de schudbox-proef”. 

Schudboxproef om mengkwaliteit te beoordelen
“Het mengresultaat kun je het beste goed beoordelen d.m.v. een schudboxproef maar is ook met het oog goed te zien. Bij veranderingen van rantsoenen en bij veranderingen van mengwagens adviseer ik om een goede schudboxtest uit te voeren. Dus d.w.z. in het voerzwad wat je van voren naar achteren hebt gelost in ieder geval 4x met de schudbox uitschudden. Door dit met elkaar te vergelijken weet je wat de verdeling is van wat je aan het begin en aan het eind hebt gelost. Een schudboxproef is een set van een aantal boxen waarmee je het voer uit de mengwagen uitschudt. Je kan de verhouding tussen vier verschillende grove lengtes en de verdeling goed zien. Alles wat je als eerste tot het laatste uit de mengwagen gooit moet gelijk zijn. Je weet dan dat het voer overal bij het voerhek hetzelfde is. Wanneer veehouder over een schudboxtest beschikt kan hij dat zelf uitvoeren. Normaliter doet een voeradviseur dat. Hij moet dit dan wel op de goede manier doen. Dus 4x i.p.v. 1x uitschudden”.vijzels en messen kuhn voermengwagens1


KUHN voermengwagens kenmerken zich met door hun uitstekende kwaliteit van het mengproces van de verschillende producten. Dit komt met name door de gezette wand en de brede vijzels. Dit resulteert in een besparing van arbeidstijd, brandstof. Dus hoe sneller er goed gemengd wordt, hoe beter het is. De wand van de voermengwagen is bijvoorbeeld gezet i.p.v. gewalst.  Dat zorgt aan de wand voor meer weerstand. Hierdoor kan er  veel sneller met verticaal mengen begonnen worden en wordt het product in combinatie met de brede vijzel sneller omhoog gebracht.