24 augustus 2020

BLOG: Trend van voeren van balen!


Verliezen in de kuil is ‘not-done’, maar komt helaas nog altijd voor. Is het voeren van gras wat geperst is in balen de oplossing? Waar liggen kansen? Minder draagkrachtige gronden en het oogsten van gras.

Voordelen van het persen en wikkelen

Hoe kan ik dit het beste doen? Hoe zijn de ervaringen met foliebinding? Vierkante, ronde, variabele of vaste balen? Veel plastic is nodig bij inkuilen en balen persen. Is dit recyclebaar? Dit zijn allemaal vragen welke agrariërs zich regelmatig stellen. Hieronder gaan we in op deze vragen.
 

Veel veehouders hebben een graskuil en besteden daar veel energie / tijd aan. Toch is er een trend dat veehouders overstappen naar het voeren van de koeien met gras wat in de balen geperst is. Klopt dit?

‘Er is zeker een verandering ingezet. Veehouders houden lang vast aan traditie die ingehaald wordt door nieuwe technieken in voederwinning. Het rantsoen wil men van uitzonderlijk hoge kwaliteit hebben en dan heeft de traditionele kuil zijn beperkingen. Een heel wisselend seizoen in een kuil onderbrengen is dan toch de som van het gemiddelde. Met het persen van balen is de voederwinning volledig onder controle, ook de kwaliteit van de silage’.

Wanneer je de kosten van het inkuilen en de kosten van het maken van balen vergelijkt met elkaar. Waar liggen dan kansen volgens jou?

‘Er is een beeld bij de veehouder dat de kuil het goedkoopst is als het om toegerekende kosten gaat. Ruimte voor opslag in de kuil is vaak aanwezig en wordt niet altijd doorgerekend naar kosten. Maar, de kosten liggen niet alleen in de opslag van het voer maar in met name de verliezen die in de kuil optreden.

Het inzichtelijk maken van deze verliezen laten vaak een verrassend tegenvallende kostenpost zien. Als alle kosten inzichtelijk zijn, wordt vaak de stap naar balen gemaakt’.

Agrariërs met minder draagkrachtige gronden willen liever geen zware vierkante / ronde balen op hun land. Maar zoeken wel een oplossing voor goed voer passend bij een juiste voersnelheid voor de koeien. Heeft KUHN hier een oplossing voor?

‘Als draagkracht echt een issue is, dan heeft KUHN daar zeker een oplossing voor met de KUHN i-BIO ronde balenpers. Een zeer compacte pers/wikkelcombinatie met een zeer laag eigen gewicht. Een perfecte machine voor de veehouder die in eigen beheer wil persen met aandacht voor de kwetsbare bodem’.

Een nadeel van het persen van balen is toch het vele afval van net en plastic? Klopt dit ? En is het recyclebaar?

‘Bij het persen van ronde balen komt zeker restmateriaal vrij. Echter, bij de traditionele kuil wordt ook grote hoeveelheid plastic gebruikt en wordt t.z.t. ook gerecycled. Het gebruikte net wordt niet op alle locaties ingenomen en/of gerecycled. Om het probleem met net voor te zijn, kan de KUHN pers naast net-, ook met foliebinding uitgerust worden. Groot voordeel is het gebruik van de standaard 750 mm wikkelfolie die wel te recyclen is voor hergebruik’.

Heb je een goed advies voor agrariërs die moeten kiezen tussen vierkante of ronde balen en vaste of variabele pers?

‘De keuze tussen ronde- of vierkante pakken wordt vaak “gestuurd” door de regionale gebruiken en de loonwerker. De loonwerker zal eerder inzetten op de vierkante i.c.m. een wikkelaar i.v.m. inzetbaarheid en capaciteit van de combinatie. Als een veehouder wil starten met balen of het in eigen beheer wil gaan doen, adviseer ik in te zetten op ronde balen. De huidige pers/wikkelcombinaties zijn betrouwbare machines met de optie tot foliebinding en de balen zijn voor boerengebruik handzaam in grootte en gewicht. Vierkant vereist vaak andere logistiek op het erf. Bedrijven die grote hoeveelheden voer verwerken kunnen ook kiezen voor de variabele pers’.

Perst een losse wikkelaar beter dan een perswikkelcombinatie? Waarom wel / niet?

‘De wikkelaars van KUHN i.c.m. een pers of als solowikkelaar hebben dezelfde eigenschappen en maakt geen verschil in vast of solo-gebruik. Beide systemen kunnen 3-D wikkelen en op deze wikkelaars is ook het KUHN IntelliWrap systeem van toepassing’.

Hoeveel onderhoud heeft een pers en wikkelaar nodig om probleemloos te kunnen draaien?

‘De KUHN wikkelaars zijn zeer gebruiksvriendelijk. Zijn eenvoudig in gebruik en onderhoud. De aangegeven draaipunten doorsmeren volgens de handleiding en klaar-is-Kees’.

Vanwege tijdsdruk (slecht weer op komst enzo), is snelheid natuurlijk een belangrijke factor tijdens de grasoogst. Heeft het snel wikkelen / persen van de balen nog invloed op de baaldichtheid/kwaliteit?

‘Ieder systeem van persen vraagt een afgestemde snelheid van verwerken in de pers. Neemt de chauffeur de gewasomstandigheden niet in acht, dan heeft dat direct effect op de persdichtheid. Resultaat is onvoldoende verdichting met een hoog aandeel lucht in de baal. Balen zijn niet vormvast, zakken in, folie verschuift en een mindere fermentatie t.o.v. een goed geperste baal zijn dan de gevolgen. De huidige KUHN wikkelaars hebben een zeer hoge wikkelsnelheid. De beperkende factor is dan vaak de kwaliteit van de gebruikte wikkelfolie’.

Soms zie je ook dat er maisbalen worden geperst? Is dat aan te raden?

‘In de Scandinavische landen, Oostenrijk en Zwitserland wordt veel mais in balen geperst. Door de verwerking van voer in de winterperiode is het in deze landen noodzakelijk mais in balen te persen om het voer bij de koeien te krijgen i.p.v. bevroren mais-briketten uit de kuil.

Bij KUHN heeft het systeem van maispersen de ontwikkeling van foliebinding ingezet. Een strak gesloten folie om het maisproduct heen zonder het vervuilende systeem met netbinding’.

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met foliebinding?

‘KUHN heeft nu een aantal seizoenen het systeem met foliebinding in het programma. Het technisch verwerken van net- en foliebinding op de KUHN i-BIO en FBP machine werkt absoluut storingsvrij onder wisselende gewas- en veldomstandigheden. Belangrijkste resultaat is het effect op het voer. 100% score als het om het verwerken en opnemen van het voer gaat met zichtbaar positief resultaat op de melkgift! Heeft u een maatschappelijke betrokkenheid met welzijn voor mens en dier, kies dan altijd voor foliebinding’.