08 december 2021

RAUCH TerraService wint zilveren medaille


Voor het aanbieden van 's werelds eerste digitale dienst voor het ‘realtime’ beoordelen van de rijdbaarheid van het land ter voorkoming van onnodige bodemschade, heeft RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert een zilveren medaille bij de AGRITECHNICA Innovation Award gewonnen

Deze noviteit is ontwikkeld in samenwerking met Zwitserse digitale specialisten voor agronomie en technologie van Agricircle, TerraService. Het draagvermogen van de bodem wordt online en actueel zeer nauwkeurig weergegeven op digitale kaarten.

Rijdbaarheid bodem wordt op digitale kaart nauwkeurig weergegeven

 
Sentinel-satellietgegevens geven informatie over bodemsoorten en vochtigheid. KI-algoritmen combineren de satellietgegevens met speciale weer- en bodemmodellen. Hieruit kan het huidige draagvermogen van het land worden geschat. Gegevens over het gewicht en de banden van de trekker en werktuig worden ingevoerd op internet of op mobiele apparaten. TerraService vergelijkt het draagvermogen van de bodem met de bodemdruk van het werktuig en toont de rijdbaarheid van de percelen op een digitale kaart in een raster van 10x10 m. De rijdbaarheid wordt weergegeven in verschillende niveaus van groen (berijdbaar), oranje (riskant) tot rood waar onomkeerbare bodembeschadiging en verzakking van de machine te verwachten zijn. 

Tijdsbesparing en wegzakken machines wordt voorkomen
 

Complexe en tijdrovende voorbereidingen zeker bij percelen met lange aanrij-tijden worden hiermee bespaard. TerraService kan u adviseren bij het selecteren van trekkers en banden en bij het maximaal beladen van de machine. Vooral in het voorjaar, wanneer de eerste meststof wordt gestrooid, is het tijdsvlak om dit werk te voltooien erg klein. De bodemvochtigheid van het land is vaak hoog, en bovendien is bemesten op bevroren grond wettelijk niet meer toegestaan.Rauch TerraService bodemschade voorkomen

Grote landbouwmachines creëren dikwijls in die periode diepe sporen in het land. Dit kan ertoe leiden dat de machines vastlopen en stilstand- en herstelkosten veroorzaken. Met een goede planning kan het wegzakken van landbouwmachines in drassige gronden worden voorkomen. De rij-planning is zo gemaakt dat gebieden die niet bereikbaar zijn, zijn weggelaten, moeilijk berijdbare gronden worden vermeden of later worden verwerkt. Daarnaast is het plannen van de volgorde van de te bemesten percelen ideaal met het oog op de weersvoorspelling.

De RAUCH TerraService is zeer divers en kan worden gebruikt voor verschillende agrarische werkzaamheden zoals bemesting, gewasbescherming en ondersteunt de agrariër en loonwerker hierbij.

Meer informatie over de RAUCH strooiers