31 januari 2022

Topkuilwinnaar gebruikt de KUHN Merge-Maxx


De KUHN Merge Maxx heeft zeker bijgedragen tot het winnen van de TOPkuilwedstrijd. Edelweisz Dairy in Rutten (Noordoostpolder) heeft 95 melkkoeien en wordt gerund door vader Frans (66) en zoon Marijn (30) van Aart. Dit jaar waren zij de winnaar van de 10e TOPKUIL – editie. “Ja, eigenlijk waren we blij verrast met de uitslag”, zegt Frans van Aart. “Uiteraard zijn we daar trots op.

"Toen we de deelname inzonden, hadden we wel het idee dat we met deze kuil hoge ogen zouden gooien. In totaal zijn er meer dan 300 inzendingen geweest. Het jaar 2021 was een lastig grasseizoen. De hoeveelheid gras was voldoende maar om een goede kwaliteit ruwvoer te winnen was nog niet zo eenvoudig. Toch is het gelukt om een TOPkuil wat in de ogen van de vakjury de beste van Nederland is, te maken. Wij zijn van mening dat de Merge Maxx bandhark van KUHN daar zeker een rol in heeft gespeeld”, aldus Van Aart.

Zaaien van eiwitrijke grassoorten en structuurmengsels

In de Noordoostpolder is het grasmanagement niet vergelijkbaar met andere delen van het land. “We weten nooit precies hoeveel areaal grasland we hebben. Ieder jaar wisselt dat. Op ca. 7 ha akkerbouwland verbouwen we ook uien en vroege peen. Met de buurman ruilen we grond waar dan weer bloembollen en aardappelen op geteeld worden. Ieder jaar is dat weer verschillend. Omdat alles eenjarig grasland is, zaaien we eiwitrijke grassoorten en structuurmengsels. Gras is een mooi gewas. Boven de grond groeit veel maar ook een groot gedeelte onder de grond", aldus Van Aart.

Grasklaver zaaien we planmatig in voor een hoger eiwitgehalte

"Vanwege beperkingen in onze bemestingsruimte voor ons graslandmanagement (vanwege de wisselingen) werken we zeer planmatig.  Zo hebben wij percelen waar enkel en alleen grasklaver groeit. In gras wat goed verteerbaar is, zaaien we grasklaver bij voor een hoger eiwitgehalte. Op andere percelen zaaien we bewust grassoorten die wat grover zijn zodat je ook wat meer structuur in de kuil krijgt. Dan is niet alles eenheidsworst. Tijdens het inkuilen kun je nog een keer sturen, zo van het ene perceel wel of niet en/of ik maak het wat droger”, vertelt Marijn van Aart.

grasland edelweisz dairy topkuilwinnaar merge maxx bandhark

Het belang van eiwit wordt steeds groter

“Het belang van eiwitgehalte in het gras voor een hoogwaardig voerrantsoen wordt steeds groter. De bemestingsnormen worden steeds krapper en het stikstof leverend vermogen gaat ook op akkerbouwpercelen achteruit. We moeten bewust keuzes maken bij het maken van een bouwplan. Dat is onze toekomstvisie op de ruwvoerwinning. Onze focus ligt op hoge kwaliteit ruwvoer en efficiënt gebruik van middelen”, aldus Marijn van Aart. Grasklaver is een eiwitaanvulling. Klaver is een vlinderbloemige en bindt stikstof uit de lucht en die maakt hij ook weer beschikbaar voor het gras. In onze graspercelen waar we meer structuur in willen is het ruw eiwitgehalte 130 – 140. In grasklaver wordt het eiwitgehalte verhoogt naar 180 – 200. Bij elkaar zorgt dat voor een mooie mix waarbij het gemiddelde eiwitgehalte richting de 160 gaat.

koeien lekker eten grasklaver merge maxx bandhark

Juiste manier oogsten is belangrijk

Een belangrijk aandachtspunt is de oogst. Grasklaver is een gevoelig product. We zeggen altijd ‘geen kneuzer er door’, maar het gewas maaien en op maaizwad  laten liggen. We starten met harken in de grasklaver percelen, in het zwad droogt het gewas na. Als klaver te droog wordt, vallen de blaadjes eraf en blijft het liggen op het land. Vanwege de hoge voedingswaarde (=eiwit) moet je dat zien te voorkomen. Dat is het grote voordeel van de bandhark.

De bandhark raapt het gewas op zonder schade te veroorzaken

De bandhark raapt het gewas op zonder schade te veroorzaken. Daar kun je de bandhark rendabel maken is onze mening. Steeds meer bedrijven gaan eiwitrijke producten telen.  Met een cirkelhark sleep je het gewas over de grond heen en je heb continu weerstand. Je weet dat je dan meer blaadjes en dus eiwit verliest. Dat is juist wat je niet wil”, aldus Marijn van Aart.

topkuilwinnaar Marijn van Aalt bij de koeien

Doe maar twee of drie pickups bij elkaar

"De Merge Maxx bandhark draagt bij aan het optimaal benutten van grasklaver. We hebben afgelopen jaar ook een perceel ingezaaid met gras, klaver en luzerne. Wil je dit mengsel optimaal kunnen oogsten dan heb je daar een bandhark voor nodig, anders verlies je voedingswaarde. Een voordeel van de bandhark wat wij ondervonden hebben is dat je ook flexibel bent. Je kan een zwad op 8m, 12m of 16m maken. Bovendien kun je ook sturen hoe zwaar en luchtig het zwad wordt. Dat zijn pluspunten van de machine en draagt uiteindelijk bij aan een hoge kwaliteit voer”, aldus Van Aart.

Je kunt met de Merge Maxx bandhark veel beter sturen

"Loonbedrijf Van Dun die de werkzaamheden omtrent de grasoogst voor ons verzorgd werkt inmiddels alweer drie seizoenen met de bandhark. In 2018 hebben wij voor de eerste keer grasklaver gezaaid. Het resultaat is gewoon goed. Wanneer je kijkt naar de capaciteit van de hakselaar die stijgt. Je betaalt de hakselaar per minuut. Dus wanneer je een goed zwad neerlegt gaat de rekening van de hakselaar omlaag. Voorheen werd het zwad door een vierelementscirkelhark van KUHN neergelegd. Dan draai je bijna 14 m bij elkaar. In de zware eerste grassnede van afgelopen voorjaar kon je bijna niet meer fatsoenlijk met de hakselaar rijden. Met de KUHN Merge Maxx kun je veel beter sturen. Ik zeg altijd: Doe maar twee of drie pickups bij elkaar".

grasklaver grasmengsels topkuilwinnaar


Minder verontreiniging door het gebruik van de bandhark

Loonbedrijf van Dun uit Rutten heeft al meerdere seizoenen met de bandhark gewerkt. “Wij werken  vaak op één of tweejarig grasland met vrij losse zoden. Wat we zien is dat we minder verontreiniging in het zwad krijgen. Naast melkveehouders hebben wij ook een aantal geitenhouders in ons klantenbestand. Die zaaien veel grasklaver wat niet geschud wordt en dan gaat het oprapen met de bandhark veel mooier dan met een cirkelhark. Je onderscheidt je in de markt t.o.v. andere loonbedrijven met deze KUHN bandhark. Het ruwe as gehalte in de kuil moet omlaag. Het blaadje van de grasklaver valt er niet af. Dat gebeurt wel met de cirkelhark. Klanten vinden dit een mooi systeem en het wordt goed ontvangen”, aldus Van Dun.

loonbedrijf van Dun werkt met de KUHN Mergemaxx bandhark

Gegevens
 

Edelweisz Dairy is in 1955 ontstaan door de grootvader van Marijn van Aart. Vader Frans nam het bedrijf in 1977 over van zijn vader en de derde generatie is in 2017 toegetreden.

Ontstaan: in 1955, in 1977 overgenomen door de vader en toetreding Marijn in 2017

Overname: Marijn van Frans in 2023

Aantal melkkoeien: 97 stuks, inclusief droge

Jongvee: 24 stuks

Areaal grasland: 33 ha

Areaal maisland: 4.5 ha (ieder jaar weer anders i.v.m. wisseling akkerbouwers)

Areaal akkerbouwland: 7 ha (uien, wortelen)

Voerrantsoen: 60% graskuil, 20-25% maïs aangevuld met grasbrok en krachtvoerachtige producten zoals bierborstel en maismeel wat gemengd wordt in de voermengwagen.

Bekijk ook de video waarin Product Manager Gert-Jan Hegeman de Merge Maxx bandhark uitlegt.