23 april 2018

Tips voor professioneel graslandonderhoud


Verschillende bedrijven delen hun ervaring met de Einböck Pneumaticstar wiedeg-zaaimachinecombinatie.

Een goede grasopbrengst begint met goed onderhoud van het grasland. Dit onderhoud in het voorjaar is ieder jaar weer noodzakelijk. Wist u dat goed plantenbestand in oude percelen afhankelijk is van grondsoort, weer en gebruik? Grasland heeft meer potentieel middels de juiste zorg. Ongewenste plantenresten, onkruiden en mos worden losgemaakt en molshopen worden geëgaliseerd. Er zijn factoren die de kwaliteit van grasland kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld mest toedienen bij ongunstige weersomstandigheden en/of in een te hoge concentratie, gras te kort of te lang de winter ingaan, grasland te diep maaien of harken. Met behulp van de zaaimachine worden open plekken in het grasland weer ingezaaid om opbrengstderving tegen te gaan en om onkruiden geen kans te geven. Ook ter bevordering van het uitstoelen van de graszode. De wiedegtanden raken de grasplanten licht wat het uitstoelen bevordert. De zode groeit dan dicht met als gevolg een hogere grasopbrengst, het sluiten van open plekken in de graszode, inwerken van mest (stalmest moet worden verkleind en drijfmest moet worden ingewerkt in de zode).  

Einbock PneumaticstarVoor professioneel graslandonderhoud heeft fabrikant Einböck een wiedeg ontwikkeld in combinatie met een zaaimachine, de Einböck Pneumaticstar genaamd. De inzet van de Pneumaticstar zorgt in het voorjaar weer voor een perfecte graszode. Het aandeel ruw-as (stenen, zand, verontreiniging) in het voer daalt door de inzet van deze machine aanzienlijk.

Daarnaast kan de Pneumaticstar gebruikt worden om een ondervrucht te zaaien. Bij de inzaai van klaver of klaver-grasmengsel kan in een ander gewas tot 100 kg stikstof gebonden worden. Doorzaai is gunstig, in natte periodes direct na de eerste snede en bij gunstige omstandigheden tot begin september. In droge omstandigheden is doorzaaien gunstig direct na de eerste snede tot eind mei, zodat er voldoende bodemwater voorhanden is. Een ondervrucht na een korrelgewas is door zijn stikstofhuishouding zeer milieuvriendelijk. Met gras als ondervrucht in de mais krijg je de volgende voordelen: een betere berijdbaarheid bij de oogst en bemesting van het perceel, onderdrukking van later kiemende onkruiden, stikstofbinding in de herfst en daardoor een betere drijfmestverwerking na de maisoogst, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en een geringere inzet van spuitmiddelen.

Melkveehouder Van Dijk

“Ik denk dat het ‘kei’-goed komt met het grasland van mij.”

“Ik kreeg wat kale plekken in het land. Daarom heb ik deze Einbock Pneumaticstar gekocht”, vertelt melkveehouder Corné van Dijk uit Volkel. Ik gebruik hem als doorzaaimachine en als wiedeg. Ik denk ook dat ik de egalisatiebalk gebruik wanneer de koeien in de wei geweest zijn. De gronden bij ons zijn vrij schaars. Van lichte tot zware zandgrond en alles wat er tussen zit. De weide die meer akkerbouwmatig benut moet worden, komt dan beter los. Bovendien komt er meer lucht in de grond.  Prijstechnisch was deze machine interessant, maar ook de breedte ervan beviel mij. Ik was het land (wat vorig jaar herfst is ingezaaid) aan het injecteren maar de opkomst was niet zo geweldig. Toen heb ik met de wiedeg doorgezaaid. Het graszaad is nu (begin april) mooi aan het opkomen. De eerste grassnede zal dan niet zo geweldig zijn verwacht ik, maar ik denk dat de 2e grassnede wel goed zal zijn. Ik denk dat het ‘kei’-goed komt met het grasland."

Loonbedrijf De Wit

“Nu klanten weten dat we deze machine hebben, bellen ze ons!”

“Vorig jaar hebben wij de Einböck Pneumaticstar gekocht.  Die gebruiken wij het gehele jaar door. De vaste mest die wij uitrijden, slepen wij ermee. Het is voor ons een enorme vooruitgang. Wij hebben een 3 m brede Einböck, met loopwiel. Omdat wij 9 uitlopen hebben, kunnen wij de machine tot 5 kg / ha (dus vrij krap) afstellen. Als je met een 17-pijps machine werkt, wordt het lastig. Wij hebben er een 9-pijps zaaiunit boven zitten en gebruiken hem als vervanger voor de weidesleep. Dat gaat 10x mooier”, vertelt De Wit. “Maar we gebruiken hem ook voor het doorzaaien. Ik heb een klant waar we 10 ha grasland moeten doorzaaien. Afgelopen week heb ik nog 6 ha bij een klant doorgezaaid. In mijn regio (Drenthe) waar we hoofdzakelijk zandgrond hebben, beginnen ze wakker te worden. Ook hier wil men beginnen met graslandonderhoud. Dan is dit de uitgelezen machine voor. De Einböck Pneumaticstar heeft veel dunne tanden en dat bevalt ons uitstekend.  Alles wat gewiedegt of gezaaid moet worden, kunnen wij doen. Ook heb ik bij een biologische klant grasklaver door de Rogge gezaaid en bloemenakkers voor Staatsbosbeheer. Alles wat je (denk ik) kunt doen, doen we ermee! Volgende week ga ik weer 10 ha doorzaaien. Nu de klanten weten dat wij deze machine hebben, komen er vragen om door te zaaien. Ik heb zelf proefstrookjes getrokken. De wiedeg brengt veel meer lucht in de grasmat. Je kunt in een paar weken het verschil al zien tussen de baan die je wel en niet hebt gedaan”.

Voor meer informatie en gedetailleerde beelden van de Einböck Pneumaticstar kunt u deze video bekijken: