08 november 2018

Uitnodiging Topkuilevenement "Eigen €iwit loont"


Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement op evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog.

Door de wet grondgebonden groei moeten veehouders waarschijnlijk in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte op eigen bodem produceren.

Topkuil foto uit 2017. Eenmalig rechtenvrij te gebruiken. Agrio - Ellen Meinen.jpg

Vast programmaonderdeel is de bekendmaking van de winnaar van de Topkuilcompetitie.

Onze productspecialist Gert-Jan Hegeman houdt een lezing en geeft toelichting op de in 2018 in gebruik genomen KUHN Merge Maxx bandhark. 

Wat zijn de voordelen en hoe leidt dit tot nog een betere benutting van het eiwit?

Gratis toegang

Melkveehouders (en hun medewerkers), agrarisch georiënteerde studenten en pers hebben gratis toegang.

Op het programma

● Lezing ‘Naar meer grondgebondenheid met eigen (ruw)voer’
● Workshoprondes met;
            - Méér eiwit met gras-klaver'
               - Gaan we aan de grasbrok?
               - Traditionele hooibouwwerktuigen verleden tijd?
door Gert-Jan Hegeman (productspecialist)
               - (Nog) beter strooien voor meer eigen eiwit
● Lunch
● Vervolg workshoprondes

● Lezing ‘De bodem in relatie tot eiwitkwaliteit’
● Prijsuitreiking Topkuil
● Naborrelen

logo-topkuil.401x0.png
REESINK Agri nodigt u van harte uit op donderdag 15 november bij Boerengoed te Enspijk. Voor meer informatie en aanmelden:

https://www.melkvee.nl/evenement/140516-topkuil-evenement-enspijk/