26 augustus 2020

Het assortiment aandrijf-units is uitgebreid met een vermogen van 30, 40, 64 of 80 kWh.


“De belangstelling voor de elektrisch aangedreven voermengwagen die door Reesink Agri en zusteronderneming Motrac Industries in 2018 is ontwikkeld, neemt toe.

Met de aantrekkelijke MIA/VAMIL-regeling, de stijgende melkprijzen en het feit dat de terugleveringsregeling van eigen opgewekte stroom in 2023 minder aantrekkelijk wordt, is het nu interessant om te investeren in de elektrisch aangedreven voermengwagen, de KUHN Profile MoRe E geheten.

Ondernemers denken bij een investering steeds vaker na over het brandstofverbruik en kostenbesparingen. Schaf ik een nieuwe voermengwagen aan en/of een trekker? Kunnen we niet beter overstappen naar elektrisch? Het is een actueel onderwerp momenteel”, zegt Gert-Jan Hegeman (Product Manager Voederwinning en Voederverwerking). “Ik krijg steeds vaker aanvragen van melkveebedrijven die bezig zijn met hun energieverbruik, hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en daar wat mee willen doen.

MORE E.JPG

Nu kun je stroom die je opwekt d.m.v. zonnepanelen (maar niet gebruikt) terugleveren aan het net. Dit wordt op jaarbasis weer verrekend. Dit gaat veranderen en dat betekent dat je een manier moet vinden om de eigen opgewekte stroom zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld met een elektrisch aangedreven voermengwagen. In 2019 hebben wij de voermengwagens en de aandrijf-unit uitgebreid getest.

Dit jaar zijn er een aantal voermengwagens aan melkveehouders in gebruik genomen. Tevens is het assortiment aandrijf-units uitgebreid met een vermogen van respectievelijk 30, 40, 64 of 80 kWh. Hiermee is het mogelijk om de investering beter af te stemmen op het benodigde verbruik.”
Lees meer