02 oktober 2020

EINBOCK machines op velddag B-peendag 7 okt.


Kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan op 7 oktober '20 centraal tijdens de Landelijke dag B-peen die in de Noordoostpolder (Rutten) wordt georganiseerd en waar Reesink Agri aan deelneemt. Het thema luidt: "Samen op weg naar weerbare gewassen met objecten en demonstraties gericht op zowel de biologische als de reguliere teelt van Peen."

Tijdens rondleidingen worden de diverse objecten en demonstraties bezocht en toegelicht door consultants van Delphy. In het standhouderslint zijn wij met een stand aanwezig. Om de velddag B-peen te kunnen organiseren met inachtneming van de corona regelgeving, zal de organisator het programma aan kleine groepjes bezoekers tegelijk aanbieden in verschillende tijdvakken.

Wij, als REESINK AGRI laten de volgende machines zien:

Wanneer u besluit om te komen kijken, vergeet dan niet om u vooraf aan te melden via deze link

Parkeren:  loswal bij rotonde Sportweg-Wrakkenweg, Rutten

Programma:  9.30 - 17.30 uur.

Tot de 7e oktober! U bent van harte welkom!