KUHN CULTIMER M300

Ontstoppelen en groenbemester inzaaien

Bert Bonder uit Ubbena (melkveehouder), die 50 ha grasland en 15 ha maisland in Drenthe heeft, heeft samen met een aantal boeren de nieuwe KUHN CULTIMER M 300 aangeschaft. De Boermarke bestaat uit een aantal landbouwers die grond ter beschikking stellen aan jagers en het geld wat hier mee verdiend wordt, wordt weer geïnvesteerd in het aanschaffen van machines. Een ervan is de KUHN Cultimer M 300. Bonder werkt hoofdzakelijk in zandgronden waar ook akkerbouwgewassen kunnen worden geteeld.

Deze KUHN CULTIMER M 300 is voornamelijk aangeschaft om groenbemester in te zaaien na de maisoogst.