KUHN VENTA zaaicombinatie
+ Seedflex zaaielementen + TF1512 fronttank + BTV 3030 kouterbalk + HR 3020 kopeg

Akkerbouwer Van Tilbeurgh doet steeds meer aan niet-kerende grondbewerking en zocht een compacte zaaicombinatie met schijfkouters