Bandharken

De bandhark raapt het gras met een pick-up op en brengt het op een zwad door de transportbanden dwars op de rijrichting. Het gewas wordt direct opgeraapt, en niet over de bodem gesleept. Hierdoor zal het brokkelverlies lager zijn en het aandeel ruwe as in het voer geringer zijn.

Een ander voordeel van de bandhark is dat er op verschillende manier een zwad gemaakt kan worden. De transportband kan beide kanten op draaien en is mogelijk gedeeld.

U kunt hieronder een bandhark selecteren voor meer informatie.