16 juni 2021

BLOG: Het instellen van harkdiepte is zeer belangrijk


Zorg dat je een hand tussen de rotortanden en de bodem (dus op ca. 3 of 4 cm vanaf de graszode) kunt houden op het moment dat de cirkelhark stilstaat

Dan heb je de juiste basisafstelling dus de harkdiepte van de cirkelhark goed staan en voorkom je zoveel mogelijk vuil in het zwad wanneer je gaat rijden en harken. Dat is heel belangrijk en resulteert in een schoon gewas in de kuil. Je voorkomt hiermee mogelijke kuilverliezen”, aldus Gert-Jan Hegeman (Product Specialist Reesink Agri). TopKuil Logo 10e editie.png

“Om een mooi vierkant en luchtig zwad te maken moeten de tanden van de hark niet overbelast worden. Moet er per tandarm teveel gras verplaatst worden dan zal deze verder naar achteren buigen en het gras te vroeg loslaten. Hierdoor blijft er gewas liggen of ontstaan er “aanlopen” aan het zwad. Met dezelfde omwentelingen van de rotor kun je hoe graag je het ook wilt, niet sneller harken.

KUHN GA 8131 cirkelhark

De fout die dan dikwijls gemaakt wordt, is dat de hark dieper wordt gezet. Kom je dan op een plek waar minder gewas op zit dan staat de hark te diep en moet je de harkdiepte wel aanpassen. Want anders hark je grond mee en krijg je vervuiling in het zwad. Dat hebben we gezien bij de zware grassnede die wij de afgelopen periode hebben gehad. Het zwad is niet mooi vierkant, de rotor laat te snel los, wordt dieper gezet waardoor deze (bijna) door de grond heen gaat. Nieuwere harken hebben vaak een dikkere tand (10,5 mm) en een gebogen tandarm zodat de tand meer gewas kan verplaatsen zonder dat deze te ver naar achteren buigt. De extra bocht in de tandarm zorgt ervoor dat de vulling  over alle tanden aan de tandarm gelijk is. De binnenste tand neemt evenveel gras mee als de buitenste tand aan de arm.KUHN GA 8131 Middenafleg hark

Liever een beetje gras laten liggen

“Wat je in grassnedes later in het seizoen ziet, is dat er direct van het gemaaide zwad geharkt gaat worden zonder te schudden. Ook dan geldt weer, let weer op de harkdiepte. Vooral wanneer je de vorige dag gemaaid hebt en het heeft iets gedauwd in de ochtend. Het gewas ligt dan dieper in de graszode. Je moet dan een keuze maken: Hark ik alles mee met kans op vervuiling in het zwad of laat ik een beetje gras liggen? Mijn advies is om liever iets te laten liggen dan dat je met de tandarmen door de grond heen gaat. Kijk ook goed naar de omstandigheden. Hoe het perceel erbij ligt, hangt ook af van de graszode, de maaihoogte en van de omstandigheden. Is het veld mooi vlak? Is het perceel nieuw ingezaaid of is het een oude graszode? Bij nieuw ingezaaid land ligt het gewas veel dichter op de bodem. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de afstelling van de hark. Dan komt natuurlijk ook het voordeel van de bandhark om de hoek kijken.  De bandhark raapt het gras op en verplaatst deze niet over de bodem.”Kuhn 8731 4.JPG

Zorg voor voldoende volume in ‘t zwad

“Zorg ook bij latere grassnedes voor een zwad dat volumineus genoeg is zodat een balenpers of opraapwagen altijd op maximale capaciteit draait. Je ziet dikwijls bij latere grassnedes dat het zwad weinig voorstelt. Je krijgt dan te weinig volume en geen vierkant zwad. Het product wordt te weinig gesneden omdat je te weinig invoer hebt in de perswikkelcombinaties en opraapwagens waardoor het gewas tussen de messen door getrokken wordt. Tevens is het voor balenpersen lastig om een gelijkmatige en strakke baal te maken. Zorg er altijd voor dat het zwad volumineus genoeg is zodat de vervolgmachine altijd op maximale capaciteit draait”.

Enkele, dubbele of vier rotorcirkelhark?

Het principe van een cirkelhark met een enkele, dubbele of vier rotor is hetzelfde. Uitgangspunt blijft altijd: zorgen voor een mooi vierkant en luchtig zwad  voor  een goede nabewerking. Verder heeft de werkbreedte van de cirkelhark natuurlijk ook invloed op het verkrijgen van een mooi vierkant zwad. Met name voor grassnedes later in het seizoen. Hoe groter de cirkelhark, hoe meer gewas je in het zwad krijgt. Met de middenafleghark kun je altijd de maximale breedte van de hark  in een zwad leggen. Je kan het zwad niet nog een keer overpakken. Met een vierrotorhark kun je dat ook niet maar daar heb je wel werkbreedtes van 12 tot 15 meter en meer volume in het zwad. Let er bij een vierrotorhark wel op dat de voorste rotoren geen zwad vormen die door de achterste rotoren omgerold wordt. Hierdoor kunnen, vooral bij een zwaarder gewas proppen ontstaan in het zwad. Laat in die omstandigheden de voorste rotoren sneller draaien dan de achterste.
Het voordeel van een zij-afleg is dat je 2x het gewas tegen elkaar aan  kunt leggen. Dan heb je veel gewas in het zwad, maar wees waakzaam op proppen. Dus op het moment dat je met een zijafleghark werkt en je legt het gewas 2x tegen elkaar aan, probeer het 1e zwad dan niet meer te raken. Ga het zwad niet om leggen, maar maak 1 zwad en leg het andere zwad er tegenaan . Ga het niet verplaatsen want dan krijg je vaak proppen, verlies of vervuiling”.

Controleer de algehele status van de hark

Na verloop van jaren kan er speling ontstaan op de hark. Met name bij de tandarmen die afneembaar zijn kan speling ontstaan. Het probleem is dan dat de tanden onbelast door de grond gaan terwijl deze als ze belast worden te ver “open” gaan staan zodat de tanden het gewas verliezen. Het is zeker de moeite waard om de conditie van de hark op pijl te houden. Dit verdient u zeker terug in een hogere kwaliteit ruwvoer. Nieuwere harken zien we vaak zonder afneembare tandarmen of slechts met enkele afneembare tandarmen omwille van de transporthoogte. Op de vaste tandarmen komt in verloop van jaren veel minder speling dan op de afneembare tandarmen.

Vraag een demo aan