Grasland voorbereiden op het nieuwe seizoen

Het is de wens van iedere veehouder om met de eerste grassnede een zo goed mogelijke opbrengst en een zo hoog mogelijke voederwaarde in de baal te krijgen. Een goede voorbereiding, in de maanden voor de eerste snede, zorgt voor een optimale start van het grasseizoen.

passionforbales blog 11 Grasland voorbereiden nieuw seizoen

De eerste bewerking die grasland in het voorjaar nodig heeft is in ieder geval het wegvlakken van molshopen. Daarnaast is het raadzaam het gras dat net begint te groeien licht aan te drukken. Met de nadruk op ‘licht’, omdat de grashalm in deze tijd van het jaar nog erg gevoelig is. Een te vast aangedrukte bodem warmt minder snel op in het voorjaar waardoor de grasgroei minder snel op gang komt. Een agressieve bewerking in het voorjaar wordt daarom sterk afgeraden. Een te zware rol kan dus gerust in de schuur blijven staan, evenals de wiedeg met agressief afgestelde tanden. Een lichte bewerking met de Einbock wiedeg of weidesleep is dan voldoende.

Doorzaaien in het najaar of in het voorjaar?

Doorzaaien in het voorjaar is alleen noodzakelijk wanneer het grasland in de winter te veel heeft geleden of door wild is aangetast. In dat geval zal er in het voorjaar sprake zijn van een holle zode of kale plekken. Het is dan raadzaam zo vroeg mogelijk door te zaaien, zodra de draagkracht van de grond het toelaat. Is er geen sprake van een holle zode of kale plekken, zaai dan niet door. In een bestaande grasmat zou de concurrentie voor de kiemende grasplantjes namelijk te groot zijn. Het advies is om in het najaar bestaand grasland door te zaaien, omdat in die periode de bodemtemperatuur hoger is dan in het voorjaar. Je dient dan wel te wachten op een goed vochtgehalte in de bodem.  

Geen weidesleep? Dan de wiedeg

Wordt er in het voorjaar geen gebruik gemaakt van de weidesleep, dan is het juiste alternatief een wiedeg met de tanden zo schuin mogelijk, dus niet agressief, afgesteld. Daarmee wordt het gras zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Het doel van een bewerking met de wiedeg is passief egaliseren, zonder vaste bodem mee te nemen.{1}

Gras verzorgen met weidebeluchter

Is er sprake van structuurproblemen in het grasland, dan is beluchten een goede optie. Bij structuurproblemen kun je denken aan verdichting door zware machines of door intensieve begrazing. Het grasland vernieuwen behoort dan ook tot de mogelijkheden, maar is een prijzige aangelegenheid. Om de beworteling van het gras weer op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat de mineralenbenutting goed is, is het raadzaam in het voorjaar te beluchten. In die periode kunnen de graswortels direct in de vrijgekomen ruimte groeien.{2} 
 

Graslandbeluchting maakt steeds vaker onderdeel uit van een goede verzorging. Het is namelijk interessant vanwege de beperkte investering voor de ondernemer en bovendien kan het worden toegepast zodra het nodig is.

Bemesten zodra het kan

Vroeg toedienen van drijfmest geeft een hogere drogestofopbrengst dan laat toedienen, ook als op het latere tijdstip de hoeveelheid mest hoger was {3}  Het is dus raadzaam om, zodra de draagkracht van de bodem voldoende is, te gaan bemesten. Hanteer daarbij zo’n 10 tot 20 kuub rundveedrijfmest per hectare. Als het gaat om kunstmest wordt de hoogste stikstofbenutting en opbrengst in de eerste snede behaald met een nitraathoudende kunstmest (bv. KAS){4}. Die moet gestrooid worden bij een T-som van rond de 300. (T-som is een optelsom van de dagtemperatuur boven nul, gerekend vanaf 1 januari). De hoogste opbrengst en benutting van drijfmest wordt gehaald als deze zo snel mogelijk wordt uitgereden, mits de bodem het toelaat.

Lees ook:


[1] Verbeteren tijdstip voorjaarsbemesting, Wageningen University & Research, februari 2019

[2] Veeteelt Magazine, T-Som blijft beste hulpmiddel bij bepalen start bemesting, februari 2019


[3] Veeteelt Magazine, Beluchten als alternatief, februari 2009


[3] Vakblad Elite, Graslandverzorging: voorzichtig in het voorjaar, agressief in het najaar, 19-2-2019

Ga terug naar het overzicht

Zoek een dealer