Minder bodemverdichting op grasland

Bodemverdichting is één van de grootste problemen in de hedendaagse landbouw. De belangrijkste oorzaken zijn: (te) zware machines, intensieve gewasteelt, beperkte gewasrotatie, intensieve begrazing en slecht bodemmanagement. Door weinig organische stof en bewerken onder natte omstandigheden wordt dit probleem nog meer versterkt.
We geven hieronder een aantal tips om bodemverdichting te voorkomen.

Passionforbales blog 3 grasland in voorbereiding

Wat is bodemverdichting?
 

In de bodem komen natuurlijke poriën voor. De poriën zorgen voor het transport van water en zuurstof door de bodem. Dit is belangrijk voor plantenwortels. Bij bodemverdichting wordt het volume van de poriën kleiner en kan er minder water en voedingsstoffen worden opgeslagen in de bodem. Met een verminderde grasgroei als gevolg. Er is dan ook een sterk verband tussen bodemverdichting en een verminderde grasgroei.

Bodemverdichting is lastig op te lossen


Bodemverdichting voorkomen is beter dan genezen. Het is namelijk lastig op te lossen. Er is vaak een diepe grondbewerking nodig die de natuurlijke bodemstructuur aantast. Beter is bodemverdichting te voorkomen in plaats van het probleem op te lossen. Dit kan door zoveel mogelijk in droge omstandigheden te werken. Omdat dit niet altijd kan, is het belangrijk rekening te houden met welke machines u het grasland gaat betreden. Door rondgangen op het perceel te beperken en werkgangen te combineren - bijvoorbeeld persen en wikkelen - is er minder risico op bodemverdichting. Net gewikkelde balen zoveel mogelijk op de kopakker van de wikkeltafel afleggen beperkt bovendien het veldverkeer bij het opladen van de balen. De zware voertuigen - zoals opraap- en silagewagens, verreikers of shovels - hoeven dan zo min mogelijk over het perceel te rijden.

Bodemverdichting voorkomen


Om de bodem zo veel mogelijk te sparen, is het belangrijk om het gewicht van de combinatie zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk de bandenspanning te verlagen. Een lichte machine in combinatie met een op de taak afgestemde trekker is het ideale scenario. Een zo licht mogelijke combinatie is het uitgangspunt.

Bij lichte combinaties is de bandenspanning in het land verder te reduceren. Kijk daarvoor in de bandenspanningstabel van de fabrikant. Door te kiezen voor een extra wielas is de bandenspanning nóg verder te verlagen. Bij een optimale bandenspanning - bij voorkeur onder één bar - neemt de druk per cm2 op de bodem niet toe als de perskamer zich vult met gras of als er een baal op de wikkeltafel ligt. Bij een toename van het gewicht zullen de banden het gewicht over een groter oppervlak verdelen doordat de band verder afplat. Zo breng je dus zo min mogelijk schade toe aan het grasland.

Lees ook:

-    Grasland voorbereiden op het nieuwe seizoen
-    De ideale maaihoogte voor de beste hergroei 
-    Minimale vervuiling in ruwvoer 

Ga terug naar het overzicht

Zoek een dealer