Een perswikkelcombinatie met een vaste maat perskamer maakt ronde balen van ongeveer 130 cm in diameter. Een perswikkelcombinatie met variabele kamer kan balen persen en wikkelen tot wel 160 cm in diameter. Die flexibiliteit kan heel handig zijn, én een grotere baaldiameter kan zorgen voor een lagere kostprijs per ton product. 

Een ronde baal met grotere diameter: een voorbeeldberekening 

Stel: een baal van 130 cm in diameter en 120 cm breed wordt gebonden met drie effectieve lagen folie en daarna gewikkeld met zes folielagen. De drie effectieve lagen foliebinding kosten met een KUHN TWIN-reel systeem € 1,27 aan folie. De berekening gaat uit van standaardrollen wikkelfolie van 1500 meter à € 99,- per stuk. De zes wikkellagen kosten in totaal € 4,50 aan folie. Dit maakt de totale foliekosten € 5,77 per baal.  

Als we deze berekening maken uitgaande van een diameter van 145 cm dan zijn de kosten voor foliebinding € 1,38 en 6 lagen wikkelen kost € 5,37 per baal. De totale kosten voor binden en wikkelen zijn hiermee € 6,75 voor een baal, een stijging van 17% vergeleken met de baal van 130 cm doorsnee. Maar dan zit er wel meer gewas in één baal. Een 130 cm baal heeft een inhoud van 1593 liter. Bij 145 cm diameter is de inhoud 1982 liter en dus 24% meer gewas per baal. Als de foliekosten per kubieke meter berekend worden dan is dat respectievelijk € 3,62 en € 3,41 per m3 gewas. Een besparing van 6 %. In een baal van 160 cm doorsnee past zelfs 2413 liter en is de besparing nog groter. In totaal 13 % minder foliekosten per m3. Daarentegen zijn balen van 160 cm in de praktijk onhandiger om te transporteren en kunnen ze behoorlijk zwaar zijn.  

 

Voorbeeldberekening 145 / 160 cm baaldiameter ten opzichte van 130 cm 

Baal-diameter  

Baal-volume 

Toename baal-volume t.o.v. 130 cm 

Foliegebruik per baal 

Foliekosten per m3 

Kosten handling van balen 

Output 

130 cm 

1.59 m3 

145 cm 

1.98 m3 

+ 24% 

+ 17% 

- 6% 

- 20% 

+ 3% 

160 cm 

2.41 m3 

+ 51% 

+ 31% 

- 13% 

- 34% 

+ 4% 

Tabel 1: Voorbeeldberekening verschil 145 / 160 cm baaldiameter t.o.v. 130 cm baaldiameter  

 

Bespaar folie én tijd  

Stel: een veehouder maakt 2000 silagebalen per jaar met een diameter van 130 cm. Als deze veehouder ervoor kiest om balen van 145 cm diameter te maken met een variabele perswikkelcombinatie, dan gaat dezelfde hoeveelheid gewas in ongeveer 1600 balen. Dat zijn dus zo’n 400 balen minder per jaar.  

In totaal bespaart deze veehouder € 688,- aan foliekosten per jaar.  

Daarnaast zijn er 400 balen minder om op te laden, te transporteren en op te stapelen. Ook hoeft de chauffeur per jaar 400 keer minder te stoppen om een baal te binden en uit te werpen. En omdat er folie wordt bespaard, hoeft er in totaal minder keren folie te worden gewisseld op de binder en wikkelaar.  

 

Voordelen van een grotere baaldiameter: 

Besparing aan net- en foliekosten 

Minder net- en foliegebruik zorgt voor minder stoppen om net en folie te wisselen 

Minder stoppen om balen te binden en uit te werpen 

Minder balen opladen, transporteren en op te stapelen 

 

Lees ook: 

Kostenbesparing met een goede wikkeltactiek 

Vaste kamer of variabele kamer, welke balenpers is het meest geschikt voor mij? 

Hoe vervang je de rollen wikkelfolie op een perswikkelcombinatie?