Maaien en ophaalmethode is essentieel voor goede balen

Volvelds gras maaien of maaien direct op het zwad. De eerste methode heeft de overhand, al komt het maaien direct op het zwad steeds meer in de belangstelling vanwege de verandering in samenstelling van het gras en klimaatinvloeden. Welke van de twee maaimethodes er gebruikt wordt is van ondergeschikt belang, zolang de juiste stappen voor het creëren van een goede baal worden gevolgd.

passionforbales blog 10 maaien en zwad maken

De vuistregel voor het beste tijdstip van oogsten: vlak voor het gewas gaat bloeien[1]. Op dat moment heeft het gras een ruw celstofgehalte van 22 tot 25 procent per kg drogestof. Dat percentage kan toenemen met 3 tot 8 gram per dag in de belangrijkste groeifase. Bij een hoger celstofgehalte daalt de verteerbaarheid van de organische stof, de VEM is dan lager[2]. Voor een optimale afrijping van het gras moeten de bodem en plant zo droog mogelijk zijn. Heeft het geregend of zit er nog veel dauw op het gras, dan kun je het beste even wachten met maaien. Wordt het gras te nat binnengehaald, dan gaat dat ten koste van de conservering en smakelijkheid voor de koe. Een drogestofgehalte van 35 tot 45 procent is optimaal voor een goede conservering en voor de voeding van het vee[3].    

Hoger maaien voor minder vervuiling in de baal

Voor een zo goed mogelijke hergroei van het gras, moet de stoppel na het maaien een lengte van zo’n 8 centimeter hebben. Zitten er veel oneffenheden in het gras, dan is een stoppellengte van 9 centimeter een prima optie. Te laag maaien is uit den boze, omdat de kans op vuil in de baal dan toeneemt. Veel vuil in de baal zorgt ook voor een trage pH-daling in de conservering. Bovendien zorgt een te hoog percentage ruw as ervoor dat boterzuur zich kan ontwikkelen en dat gaat ten koste van de voederwaarde. 

Machines afstellen voor goed zwad


De machines die gebruikt worden in de voederwinning - schudders, harken en maaiers - stel je het beste af op een vlakke ondergrond[4]. Een vlakke erfverharding leent zich daarvoor uitstekend. Op die manier is bij schudders en harken snel te zien of de tanden allemaal op de juiste hoogte werken en of er geen kromme tandarmen zijn. Bij maaiers controleer je de bodemdruk, de hefinrichting en de messen. Stel de machine af, rijd naar het perceel en kijk daar nog eens kritisch naar de afstelling.

Het maximale uit de balenpers

De zwadvorm en -breedte zijn van groot belang om het maximale uit de balenpers te halen. De juiste zwadvorm is rechthoekig {5}. Denk eraan dat het zwad in het midden niet veel hoger mag zijn dan aan de zijkanten. Op die manier wordt de perskamer beter gevuld, ook in de hoeken. Een goede vulling van de hoeken betekent minder lucht in de baal dus een betere conservering. Bijkomend voordeel is dat de invoer van de pers over de gehele breedte gelijkmatig belast wordt en de capaciteit maximaal is.

Lees ook:


[1] Vakblad Elite, april 2020, ‘10 tips voor goed kuilgras’

[2] Koeien & Kansen rapport 25 ‘Bemesting en kwaliteit graskuil’ pag. 12

[3] Koeien & Kansen rapport 25 ‘Bemesting en kwaliteit graskuil’ pag. 17

[5] Veehouderij Techniek, maart 2019, ‘Cirkelhark afstellen; schoon harken in mooi zwad’

Ga terug naar het overzicht

Zoek een dealer