Voorkom schade aan de baal 

Beschadigingen aan balen kunnen ontstaan door onder meer transport, ongedierte of weersomstandigheden. Voor een zo goed mogelijke voerkwaliteit is het van belang de risico’s te beperken. Goede opslag van balen speelt daarbij een bepalende en belangrijke rol.

Schade aan de baal voorkomen blog 5

Allereerst is het belangrijk om een goed gedraineerde opslagplaats te kiezen. Die plaats moet ver genoeg verwijderd zijn van hekken, bomen, water en invloed van weersomstandigheden. De balen moeten direct na het wikkelen, het liefst binnen 12 uur, gestapeld worden. Een balenklem is een aanrader, vermijd een balentand. Met een balentand komt er namelijk meteen zuurstof in de baal en doordat de pen door de baal steekt, dringt de zuurstof door tot in de kern.

Voor een zo goed mogelijk behoud van de baal, mag een stapel niet hoger dan drie balen zijn. Bij voorkeur moeten ronde balen op de vlakke kant gelegd worden. Balen met een laag drogestofgehalte kun je beter niet stapelen, omdat door het gewicht van die balen het risico op inzakken bestaat. Inzakken zorgt voor wrijving waardoor folielagen uit elkaar schuiven of in het ergste geval scheuren. 

Voorkom schade aan de baal door vogels

Dek de balenstapel af met een net. Zo voorkom je dat vogels de balen beschadigen. Denk er daarbij aan dat een net op de grond bevestigd wordt, zodat de vogels niet onder het net door kunnen komen. En om te voorkomen dat vogels door het net heen in een baal kunnen pikken, moet het net aan de bovenzijde niet in contact zijn met de balen.

Controle en schadeherstel aan de baal

Zijn de balen goed gestapeld, hebben vogels geen schijn van kans, krijgt weer en wind geen vat op de balen en staat de stapel ver genoeg verwijderd van de koeien? Dan is de kans op schade geminimaliseerd. Dat neemt de noodzaak van controle niet weg. Bekijk de balen regelmatig en controleer of de stapel niet inzakt. Eventuele schade moet onmiddellijk hersteld worden. Sla balen ook niet te lang op. De maximale bewaarduur is afhankelijk van het aantal lagen folie en droge stofgehalte van het gewas.
Zie onderstaand schema voor ons advies (de maximale bewaarduur staat ook op de verpakking van de folierol):

aantal folielagen balen voor opslag

Bron: KUHN wikkelfolie instructies (ook te vinden op de verpakking van de folierol)

Lees meer: