Balen bieden flexibiliteit

Door gras in balen te persen kun je flexibeler voeren. Koeien krijgen het hele jaar door een constantere kwaliteit voer en gras van verschillende snedes kan eenvoudig gemengd worden. Met gras in balen wordt voerverlies bovendien tot een minimum beperkt.

Balen bieden flexibiliteit blog 6


Rijkuilen en sleufsilo’s zijn veel gebruikte methoden om gras op te slaan. Meerdere snedes in een kuil, plastic en grond of autobanden erover en er is voor weer een seizoen voer voor het vee. Maar er komt wel wat bij kijken. Goed afdekken, de ruimte goed benutten, goed vast rijden en luchtdicht afsluiten. Het ideale drogestof gehalte van gras in een rijkkuil of sleufsilo is tussen de 35 en 45 procent en zeker niet boven de 45 procent, omdat het anders niet goed aangereden kan worden[i].

Om de controle over het rantsoen volledig in eigen hand te hebben, en dus ook een constante hoge kwaliteit van de silage te behalen, is het persen van balen een uitkomst. Elke baal is een kleine kuil die telkens vers wordt geopend. Het direct persen van gras met behulp van een pers-wikkelcombinatie resulteert dus in een hogere voerkwaliteit en minimaliseert kuilvoerverliezen. Balen persen is bovendien geschikt voor een brede range in drogestof gehalte.

Mengen voor een constante kwaliteit


De kwaliteit in balen kan net als in een kuil wisselend zijn. Maar in tegenstelling tot de kuil kan er bij het voeren van gras uit balen een wat mindere baal gemengd worden met een baal van hoge kwaliteit. Het maken van een constant rantsoen heb je op die manier in eigen hand. Daarnaast biedt het de mogelijkheid een baal met een lager gehalte drogestof te voeren aan jongvee.

Balen besparen arbeidsuren


Het maken van kuilvoer kan een kostbare aangelegenheid zijn vanwege de infrastructuur, machines en arbeidskrachten die nodig zijn. Met de KUHN perswikkelcombinaties wordt het ruwvoer in één werkgang verzameld en geconserveerd en alles wat u op het erf nodig hebt, is een harde ondergrond om de balen op te slaan.

Eenvoudig werken met grasbalen


Handling, transport en opslag van balen is eenvoudig. Uiteraard zijn er wel een aantal aanbevelingen als het gaat om het voorkomen van schade en een optimale opslag. Zodra het vee gevoerd moet worden: kies de gewenste baal en open deze met een scherp mes of een speciale balensnijder. Een met folie gebonden baal is binnen no-time geopend zonder dat er silage achterblijft.

Lees meer:


[i] Trouw Nutrition, ‘De belangrijkste tips voor een goede graskuil’ < https://www.trouwnutrition.nl/News/de-belangrijkste-tips-voor-een-goede-graskuil/1553492 >