Minimale vervuling in ruwvoer

Bij ruwvoederwinning is het van belang om vervuiling in het voer tot een minimum te beperken. Vervuiling heeft namelijk niet alleen een negatief effect op de kwaliteit van het voer, maar ook op de melkproductie en daarmee het rendement.

blog 2 minimale verliezen in ruwvoer


In de praktijk is vervuiling met grond één van de belangrijkste problemen. Een goede conservering komt in het gedrang. Bovendien liggen verminderde voederwaardes op de loer, waardoor koeien het voer minder makkelijk kunnen verteren. Met name in natte perioden is het een uitdaging om het gras goed in de baal te krijgen. Niet alleen het gras, maar ook de bodem heeft weinig draagkracht en krijgt het zwaar te verduren. Dat komt omdat zonlicht en lucht niet goed doordringen tot de bodem. Zwaar, liggend gras moet bovendien kort gemaaid worden en daardoor is vervuiling een groot risico.

Vervuiling in ruwvoer leidt tot lagere melkproductie

Grond in het ruwvoer wordt aangemerkt als RAS, ofwel Ruw as, dat staat voor anorganische as. De hoeveelheid RAS in het ruwvoer wordt weergeven in grammen per kg droge stof. Een te hoog gehalte RAS in het voer kan leiden tot een lagere melk- en vleesproductie en kan daarom aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Het kan ook leiden tot kwaliteitsverlies tijdens de opslag en verhoogt het risico op broei in de baal. Dit moet dan weer worden gecompenseerd door extra krachtvoer toe te voegen aan het rantsoen.

De financiële schade door vervuiling in het voer kan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld: bevat ruwvoer 4 procent grondvervuiling, dan vertegenwoordigt dat een energieverlies dat gelijk staat aan zo’n 48 euro per hectare. De energie die een koe minder opneemt als gevolg van vervuiling staat gelijk aan 27 euro per koe per jaar.[1]

Stel de machines goed af

Tijdens het maaien, harken en schudden van gras is een aantal zaken van belang. Zorg er in eerste voor dat rijschade voorkomen wordt. Maaiers, harken, bandharken en schudders moeten op een vlakke ondergrond vlakgesteld worden. De werkdiepte dient in het veld bepaald en ingesteld te worden. Maai vervolgens niet te kort, houd een maaihoogte van 7 centimeter aan, zodat later ook de balenpers niet te diep afgesteld hoeft te worden om het gewas goed op te kunnen pakken.