Knoche ZLS

Knoche ZLS stengelverbrijzelaar effectief tegen maïs(stengel)boorder. 

Als maispercelen besmet zijn met de mais(stengel)boorder heeft dit gevolgen voor agrarische bedrijven en biogasinstallaties. Dit heeft verminderde voederkwaliteit, een verhoogd gehalte van mycotoxinen (gevaarlijke schimmels) en opbrengstderving tot gevolg. Meerjarige teelten zijn op deze besmette percelen verboden.

Om verspreiding van deze schimmels te voorkomen dient er in de herfst een effectieve maisstoppelbewerking plaats te vinden. De ZLS stengelverbrijzelaar van Knoche verbrijzelt de stengel tot boven de wortel. In de winter zal de maisstoppel verteren en wordt het leefgebied van de schimmels verstoord.

De ZLS stengelverbrijzelaar biedt agrariërs, machinecoöperaties en loonbedrijven een machine voor de bestrijding van de mais(stengel)boorder. Een voordeel van dit systeem, laag noodzakelijk vermogen, hoge prestaties, goede bodemaanpassing door de los opgehangen rollen, gering hefvermogen door korte bouwwijze, hoge efficiëntie, gering brandstofverbruik, hoge inzetflexibiliteit, geringe slijtage en gering onderhoud.

De stengelverbrijzelaar kan in de front gemonteerd worden in combinatie met een schijveneg achter. Hiermee wordt een daadkrachtige, effectieve en prijsgunstige combinatie verkregen voor de bestrijding van fusarium en mais(stengel)boorder. Oppervlakkig inwerken van de verbrijzelde maisstengel zorgt voor een snelle vertering van de maisresten. .

Dealer locator

Zoek een dealer in de buurt die de Knoche ZLS verkoopt.

Dealer locator

Brochure

Hieronder kunt u de brochure voor Knoche ZLS downloaden.

Brochure PDF