Versnipperaars

KUHN heeft een breed programma versnipperaars om grote hoeveelheden gewasresten te versnipperen. Dit zijn versnipperaars die geschikt zijn voor gemengde akkerbouw- en veeteeltbedrijven, graantelers, werkcooperaties,

Fijn versnipperde gewasresten helpen u in de strijd tegen schadelijke organismen en ziektes en zorgen voor een snellere omzetting van organisch materiaal in humus. Ontdek het KUHN programma versnipperaars voor gewasresten dat garant staat voor een fijne versnippering van gewasresten.

Braakland, tussenvruchten, energiegewassen

We hebben diverse modellen in assortiment die geschikt voor braakland, tussenvruchten en gewasresten en het oogsten van energiegewassen. De aankoppeling kan in de front, achter of bij trekkers met een omkeerinrichting.

Doel hout versnipperen


Alle versnipperaars van hout kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Ze hebben landbouwtechnisch veel voordelen. Of dit nu bestemd is voor weilanden of akker. Dat maakt niet uit. Een nieuwe manier van omgaan met gewasresten is een onderdeel van moderne teelttechnieken met name voor duurzame landbouw waarbij oogstresten niet ondergeploegd maar alleen oppervlakkig worden ingewerkt. 

De voordelen van fijn hout versnipperen zijn: 

  • de vertering ende omzetting in humus versnellen
  • gunstige omstandigheden creeren voor een gelijkmatige ontkieming van het volgende gewas
  • schadelijke organismen, ziekten en onkruid onder controle houden

Kuhn heeft diverse houtversnipperaars in haar programma


Het gaat om bijvoorbeeld: