Versnipperaars voor akkerbouwgewassen

Fijn versnipperde gewasresten helpen u in de strijd tegen schadelijke organismen en ziektes en zorgen voor een snellere omzetting van organisch materiaal in humus. Ontdek het KUHN programma versnipperaars voor gewasresten dat garant staat voor een fijne versnippering van gewasresten.

De versnipperaars zijn geschikt voor braakland, tussenvruchten, en gewasresten en/of oogst van energiegewassen

KUHN heeft de volgende versnipperaars voor akkerbouwgewassen:

Aankoppeling - achter

BK - RM - RM R  - BC 1000 - BCR 1000 - RMS 820 - WS 320 BIO 

Front-, achter-, aankoppeling of bij trekkers met een omkeerrichting

BCR 1000

Achter

RMR 820 

Front of bij omkeerinrichting