Versnipperaars voor boomgaarden

Een houtversnipperaar of houtchipper snijdt de takken van bomen en / of struiken in kleine stukjes. Snipperen en hakselen worden soms door elkaar gehaald, dit is niet hetzelfde. Een hakselaar, ook wel shredder genoemd, snijdt de vezel in de lengterichting.  

Doel hout versnipperen


Alle versnipperaars van hout kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Ze hebben landbouwtechnisch veel voordelen. Of dit nu bestemd is voor weilanden of akker. Dat maakt niet uit. Een nieuwe manier van omgaan met gewasresten is een onderdeel van moderne teelttechnieken met name voor duurzame landbouw waarbij oogstresten niet ondergeploegd maar alleen oppervlakkig worden ingewerkt. 

De voordelen van fijn hout versnipperen zijn: 

  • de vertering ende omzetting in humus versnellen
  • gunstige omstandigheden creeren voor een gelijkmatige ontkieming van het volgende gewas
  • schadelijke organismen, ziekten en onkruid onder controle houden

Kuhn heeft diverse houtversnipperaars in haar programma.


Het gaat om bijvoorbeeld:

  • Versnipperaars voor het onderhoud van gras
  • Universele versnipperaars
  • Versnipperaars voor gewasresten