Kuhn AUROCK 6000 R / 6000 RC

Met meer dan 40 jaar ervaring in het veld, heeft KUHN een 6 m brede, driedubbele schijf AUROCK 6000 R ontwikkeld om het zaaien in bodembedekkers te optimaliseren, met de min-till- of no-till-zaaimethode.

Het is gebaseerd op 3 eenvoudige principes :

  1. - de bodem maximaal bedekken
  2. - de bodem zo weinig mogelijk verstoren door niet te ploegen
  3. - gewassen laten roteren.

De voordelen zijn: 

  1. - bescherming van de bodem tegen erosie
  2. - verbetering van de bodemstructuur en de biologische bodemactiviteit
  3. - minder verdichting
  4. - betere waterbodembeheer

De zaaimachine AUROCK heeft een werkbreedte van 6 m en is beschikbaar in verschillende versies, namelijk:

- met enkel doseersysteem (R) of
- in een versie met dubbel doseersysteem (RC) voor meer toepassingen.

Zo is het mogelijk om 2 verschillende soorten zaaigoed te mengen in hetzelfde element of 2 verschillende soorten afwisselend elke tweede rij te zaaien waarbij de zaaidiepte onafhankelijk van elkaar ingesteld kan worden.  Bovendien is de AUROCK zeer modulair inzetbaar. 

Zo kan de zaaimachine uitgerust worden met een geïntegreerde hakselrol waarvan de druk regelbaar is, om zo efficiënt te kunnen werken.  De transportwielen bevinden zich tussen de openingsschijf en de zaaibalk.  De machine kan tevens (optioneel) voorzien worden van een wielstel over zijn volledige breedte voor vereenvoudigd zaaien. De aandrukwielen zijn in verstek geplaatst en vermijden ophoping van aarde vooraan.  Dit vergemakkelijkt de doorgang van plantenresten en vermindert de trekkracht. Met een diameter van 900 mm wordt ook de weerstand bij het rollen beperkt.

Meer info?

De zaaivoor wordt gemaakt vooraan de AUROCK zaaimachine door 2 rijen openingsschijven. Om te kunnen inspelen op verschillende omstandigheden is er keuze tussen 2 profielen :

  1. een golvende schijf met een diameter van 460 mm voor werkzaamheden op voorbereide grond
  2. een gewafelde schijf met een diameter van 430 mm om resten efficiënt te verhakselen en het opspatten van aarde zoveel mogelijk te beperken.

Het in de grond brengen van het zaaigoed gebeurt door het zaai-element met dubbele schijven op parallellogram gemonteerd.  Dit garandeert een uiterste zaaiprecisie en een perfecte bodemvolging.  Dankzij de centrale scharnierende dissel tussen de zaaibalk en het frame wordt het zaaigoed altijd mooi in de zaaivoor afgelegd, ook op heuvels en bij draaien; ook het zaai-element blijft steeds mooi in lijn achter de openingsschijf in bochten.

Het geheel van de openingsschijf en het zaai-element vormt de drievoudige schijf waaraan KUHN al meer dan 40 jaar trouw blijft.

De AUROCK zaaimachine is ISOBUS-compatibel en kan uitgerust worden met een CCI 1200- of CCI 50-terminal (ISOBUS gecertificeerd door de AEF). Voor meer comfort is er ook een joystick beschikbaar in optie. Welke bedieningskast u ook kiest, u beschikt steeds over een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface speciaal ontwikkeld door KUHN.  Op de kopakker volstaat een simpele druk op de knop om achtereenvolgens het opheffen van de voorste werktuigen in te schakelen en de doseerder(s) uit te schakelen.  Zo bent u zeker dat het zaaien tot aan de perceelsrand perfect is uitgevoerd en dat er geen enkel zaadje aan de oppervlakte blijft, want dit vormt een probleem waarmee men vaak geconfronteerd wordt bij directe inzaai.

 

Dealer locator

Zoek een dealer in de buurt die de Kuhn AUROCK 6000 R / 6000 RC verkoopt.

Dealer locator