Waarom zou je kiezen voor een zelfrijdende voermengwagen?

Om efficiënt de koeien te voeren moeten veel melkveebedrijven kiezen tussen een getrokken en/of zelfrijdende voermengwagen. Wat is een belangrijke reden om te kiezen voor een zelfrijdende voermengwagen?

De reden om te kiezen voor een zelfrijdende mengwagen zijn:
1. Door de frees ontstaat een glad en vast snijvlak aan de kuil. Hierdoor kan minder zuurstof in de kuil treden en is deze beter bestand tegen broei.

2. Met de frees kan nauwkeuriger gewerkt worden. Er kan zeer exact de juiste hoeveelheid geladen worden zonder dat er losse producten overblijven of dat er van een bepaald ingrediënt te veel geladen wordt.

3. Doordat er maar eenmaal naar iedere kuilbult of silo gereden hoeft te worden kan er tevens sneller gewerkt worden. Dit bespaart veel tijd, ook met name bij lange sleufsilo’s of ver weg geplaatste silo’s.

4. Er is maar één machine nodig om te voeren. Bij vele andere systemen zijn vaak meerdere machines nodig om het voer uit te kuilen, te mengen en het voor de koeien te brengen. Dit scheelt in onderhoud en tijd omdat er niet gewisseld hoeft te worden tussen de verschillende machines.
Kuhn SPV ACCESS - POWER 4.JPG
Voordelen:

  • Glad en vast snijvlak aan de kuil
  • Minder intreding van zuurstof in de kuil
  • Nauwkeuriger juiste voerhoeveelheid laden
  • Sneller werken en arbeidstijdsbesparing
  • Slechts één machine nodig, besparing onderhoud en investering meerdere machines

-Waarom keuze voor een 1 of 2 verticale mengvijzel?

De keuze tussen een 1 en 2 mengvijzel wagen hangt af van de grootte van het bedrijf. Qua mengen maakt het geen verschil. Wel is de 1 mengvijzel voermengwagen veel wendbaarder dan de langere 2 mengvijzel wagen variant. Met een 1 mengvijzel wagen kunnen ook makkelijk meer dan 200 koeien gevoerd worden omdat er snel een 2e keer geladen kan worden. Dit maakt de 1 mengvijzel wagen een zeer aantrekkelijke machine voor een veehouderij bedrijf.

Voordelen:

  • Wendbaarder
  • Sneller laden
    Kuhn SPV ACCESS - POWER 3.JPG

-Er zijn meerdere vermogens voor de laadfrees leverbaar. Welke moet je kiezen en waarvoor?

In Nederland wordt er veelal gekozen voor een laadfrees met een hoog vermogen. Vooral bij vaste kuilen heeft dit als voordeel dat het product niet wordt ‘vermoest’. Bij te weinig vermogen aan de frees, draait de frees te lang op dezelfde plek waardoor het product te vaak wordt gesneden en te fijn in de mengkuip komt. Dit kan worden vermeden door te kiezen voor een machine met veel vermogen aan de frees. Deze frees zal sneller zakken zonder dat deze op dezelfde plek blijft staan malen.

-Is een vierwiel-besturing altijd noodzakelijk?

Vierwiel-besturing is zeker niet noodzakelijk maar vaak wel wenselijk. Hiermee wordt de draaicirkel van de machine verkleint en de wendbaarheid vergroot. Onnodig veel draaien en sturen wordt hiermee voorkomen en levert dus arbeidsbesparing op.

Investeren in MoRe e voermengwagen is een goede geweest

Jan Bart Hof heeft samen met zijn vader in Oldeberkoop een melkveebedrijf met 140 koeien en 65 ha grond en vertelt: “Graag willen wij mengen omdat de enkelvoudige producten steeds aantrekkelijker worden t.a.v. de CO-2 belasting en bovendien is het sturen op ureum makkelijker met een mengwagen.

Vraag demo aan
Meer info + folder

Compact voeren met KUHN PROFILE 2070 levert voordelen op

Gebr. Stenveld voert compact sinds eind 2018 met de KUHN PROFILE 2070 voermengwagen. Wat opvalt is dat de koeien het voer niet meer selecteren. Er heerst meer rust in de stal, de mest is beter en de gehaltes van de melk zijn duidelijk verbeterd. Tevens zijn door het mengen van diverse grondstoffen zoals mais, gras, maismeel, soja, raap etc. de voerkosten duidelijk verlaagd wat natuurlijk ook een voordeel voor de melkveehouder is.

Vraag demo aan
Meer info + folder